Telefon kontaktowy
+ 48 61 83 22 063


Polski English Deutsch Italiano

Michał Łabutka – adwokat

ml

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Uczestnik licznych seminariów oraz dodatkowych studiów m.in. w zakresie prawa gospodarczego, kontraktów oraz stosowania procedur zamówień publicznych, w tym m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uczestniczył w studiach prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Brytyjskie Centrum Studiów Prawnych  i Europejskich i Cambridge University, nadto studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania Funduszy Unii Europejskiej.

Autor m.in. pracy „Zasada pacta sunt servanda w systemie zamówień publicznych”.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zawierania i rozliczania kontraktów handlowych oraz postępowań cywilnych (gospodarczych), prawa spółek oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw prywatnych (spółki z o.o., akcyjne, osoby fizyczne), jak i spółek gminnych oraz przedsiębiorstw państwowych.

W dotychczasowej działalności realizował projekty m.in. w obszarze rejestracji spółek i oddziałów firm funkcjonujących w Polsce, jak i za granicą, świadcząc pomoc prawną na rzecz firm z zagranicznym kapitałem założycielskim. Posiada doświadczenie w doradztwie oraz reprezentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (na rzecz wykonawców, jak i zamawiających), prowadzi doradztwo w zakresie kontraktów budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), obrocie nieruchomościami, przy realizacji projektów w specjalnych strefach ekonomicznych, procedur odzyskiwania należności w odniesieniu do dłużników przebywających w Polsce, jak i za granicą (windykacja międzynarodowa).

Praktyka zawodowa obejmuje również świadczenie pomocy prawnej oraz prowadzenie procesów sądowych na rzecz indywidualnych klientów w sprawach karnych oraz cywilnych.