Telefon kontaktowy
+ 48 61 83 22 063


Polski English Deutsch Italiano

Obszary praktyki

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • asystowanie przedsiębiorcom na wszystkich etapach działalności gospodarczej (zakładanie i rejestracja firm, prowadzenie ich bieżącej obsługi prawnej),
  • windykację należności (na etapie przedsądowym, jak i sądowo-egzekucyjnym) więcej,
  • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
  • pomoc przy analizowaniu, sporządzaniu i negocjowaniu umów,
  • pozasądowe postępowanie pojednawcze,
  • przygotowanie pism i reprezentowanie Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji,
  • kompleksową obsługę z zakresu prawa zamówień publicznych (nasze doradztwo w tej kwestii dotyczy m. in.: opracowywania projektów specyfikacji warunków, przygotowania projektów protestów, odwołań i skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacji stron postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi),
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych (powództwa, procesy, postępowania nakazowe i upadłościowe), postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych i podatkowych, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz postępowaniach karnych skarbowych.