Telefon kontaktowy
+ 48 61 83 22 063


Polski English Deutsch Italiano

Piotr Nowak – radca prawny

ml

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zdobywał doświadczenie zarówno w kancelariach prawnych w Wielkopolsce, jak i w administracji państwowej w Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestnik licznych szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym, oraz prawie administracyjnym.

Uczestniczył w wielu procesach sądowych, w szczególności dotyczących wynagrodzeń za pracę, godzin nadliczbowych oraz wypadków przy pracy, a także w sprawach związanych z umowami o zakazie konkurencji, mobbingu i dyskryminacji.

Reprezentował również przedsiębiorców w zakresie dochodzenie należności wynikających z umów gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Sporządza opinie i ekspertyzy prawne, prowadzi szkolenia oraz seminaria. Zawsze stara się rozwiać wszelkie wątpliwości i uczciwie ocenić szanse rozwiązania problemu prawnego. Jeżeli stan faktyczny na to pozwala, w pierwszej kolejności preferuje rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji.