Telefon kontaktowy
+ 48 61 83 22 063


Polski English Deutsch Italiano

Zamówienia publiczne

Nasze usługi obejmują, w zakresie zamówień publicznych, m.in. asystowanie przedsiębiorcom (wykonawcom), jak i zamawiającym, na wszystkich etapach, w tym przygotowywania i składania ofert.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe doradztwo, w tym w kwestii opracowywania i modyfikowania treści specyfikacji warunków postępowania, przygotowania projektów protestów, odwołań i skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacji stron postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi).

Kancelaria wraz z ekspertami cyklicznie organizuje spotkania, mające na celu przybliżenie Wykonawcom kluczowych, nowych regulacji w obrębie zasad, jak i praktycznych możliwości uzyskiwania, jak i realizowania zamówień publicznych. Zainteresowanym przybliżone zostają możliwości uzyskiwania kompleksowych audytów w ww. zakresie, jak i odzyskiwania długów, czy też uzyskiwania i rozliczenia dotacji unijnych.

Dzięki nowej perspektywie, 2016 rok przynosi wiele istotnych zmian w obrębie ww. przepisów, które wymagają zerwania z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Nadto, Klienci kancelarii uzyskują możliwość wsparcia m.in. w zakresie udzielania pomocy w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych oraz zamówień – zgodnych z zasadą konkurencyjności, które uzyskały pozytywna ocenę projektu w poddziałaniu 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu i zostały wybrane do dofinansowania.